Name: logo (1).jpg.
GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Takster

Gældende fra 1/2 2023
Alle priser er excl. moms
Name: moenter.jpg.

Driftsbidrag  

Abonnementsafgift:
Årlig fast afgift pr. atrikel/ejendom/boligenhed/andelsbolig/lejlighed/måler

Vandforbrug:
Forbrugsbetaling pr. m³
Grundvandsbeskyttelse i Rebild Kommune pr. m³
Afgift af ledningsført vand – pr. m³

Gebyrer:
Flytteopgørelse incl. måleraflæsning
Ekstra administration ved skønnet forbrug ved manglende aflæsning
Ved overskridelse af betalingsfristen, rykker (momsfri)
Måleraflæsning ved dårlig tilgængelighed, så der skal ryddes
Kopi af tidligere opgørelse el. lign.
Renter iflg. renteloven p.t.
Betalingsaftale
Lukkebesøg hvor der betales (momsfri)
Lukkebesøg hvor der ikke betales, hvorfor måleren nedtages (momsfri)
Genåbning hvor måleren genetableres

Hertil kommer evt. udgifter til reparation af defekte haner, måler, stikledning m.v.

Nyt dæksel til målerbrønd pga. beskadigelse
Vandmåler 32/40mm

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (vandafgift og drikkevandsbidrag) og forbrugsbetaling til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Priser er eksl. moms

Kr.


600,00


3,50
1,30
6,37


108,00
100,00
100,00
100,00
30,00
8,05 %
250,00
375,00
600,00
600,00
750,00
1725,00
Anlægsbidrag

Byzone – Eksisterende forsyningsområde
Stiklednings- dimension
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
Hovedanlæg
7.192
14.383
21.575
28.766
Forsynings-ledning
5.000
5.000
5.000
5.000
Stikledning

6.000
6.500
7.000
7.500
Ialt excl. moms

18.192
25.883
33.575
41.266

Landzone – Eksisterende forsyningsområde
Stiklednings- dimension
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
Hovedanlæg

7.192
14.383
21.575
28.766
Forsynings-ledning
25.900
25.900
25.900
25.900
Stikledning

6.000
6.500
7.000
7.500
Ialt excl. moms

39.092
46.783
54.475
62.166

Opkrævning af forbrug

Haverslev Vandværk samarbejder med Rebild Forsyning om opkrævning af forbruget. Der betales i to acontorater per år.

Forsynings- og stikledningsbidrag kan indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
Stikledningen er ført ca. én meter ind på grunden og afsluttet med stophane.
I øvrigt henvises til Regulativ for Haverslev Vandværk.

Anlægsbidrag i interesseområde

Anlægsbidraget fastsættes af vandværkets bestyrelse under hensyntagen til aktuelle anlægsudgifter og potentielle forbrugere i området. Anlægsbidraget skal godkendes af Rebild Kommune.

Ved ønske om tilslutning fra mulige forbrugere i området, skal det vurderes, om det er vandforsyningsmæssigt forsvarligt at tilslutte ejendommen.Name: Vandværk-1024x587.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS. OBS. 
Mangler der vand i hanen
eller har du set et brud på vandledningen - ring til
tlf. 51 85 90 51

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Haverslev Vandværk a.m.b.a.
Østergade 15, Haverslev, 9610 Nørager
formand@haverslevvand.dk
Tlf. 51 85 90 51
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net