Name: logo (1).jpg.
GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Forsyningsområde
Vandværket forsyner ca. 800 hustande og den årlige indvinding er på 150.000 m³.
Name: Interesse-og-forsyningsområde.png.
Fra hovedforsyningsledningen forgrener vandet sig ud i et net af forsyningsledninger.
Vandet ledes til den enkelte forbruger via en stikledning, der fra skel betegnes som en jordledning.
Vandforbruget måles hos den enkelte forbrugers vandmåler, der for det meste er monteret straks, når jordledningen kommer ind i ejendommen. Måleren kan også være monteret i en målerbrønd ved skel.
Forskellige strategiske steder på forsyningsledningerne placeres ventiler, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.Ligeledes forsynes hver tilslutning med en stopventil ved skel, så den enkelte ejendom kan afbrydes separat.
Name: Vandværk-1024x587.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS. OBS. 
Mangler der vand i hanen
eller har du set et brud på vandledningen - ring til
tlf. 51 85 90 51

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Haverslev Vandværk a.m.b.a.
Østergade 15, Haverslev, 9610 Nørager
formand@haverslevvand.dk
Tlf. 51 85 90 51
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net