Name: logo (1).jpg.
GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Indvindingsopland


Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværkets boringer er placeret.

Grundvandet til en indvindingsboring dannes ved, at overskudsnedbøren siver ned og bliver til grundvand.

Størrelsen på indvindingsoplandet er afhængig af den tilladte indvindingsmængde.

Link til kort over indvindsoplandet:

Name: opland haverslev.JPG.
Boringerne

Vandværkets indvindingsboringer er placeret i nærheden af vandværket.

Vandværket indvinder fra 4 boringer.
Boringerne står i sand og ler og indvinder fra en dybde på ca. 45-55 m under jordoverfladen.

Specifikation for de enkelte boringer kan findes i GEUS' database for boringer:
Grundvandet

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat), industri og parcelhushaver m.m.

Læs mere om vandværkets planer for at sikre rent drikkevand, nu og i fremtiden.

Name: Vandværk-1024x587.jpg.
Find vej til vandværket:

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

OBS. OBS. 
Mangler der vand i hanen
eller har du set et brud på vandledningen - ring til
tlf. 51 85 90 51

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Haverslev Vandværk a.m.b.a.
Østergade 15, Haverslev, 9610 Nørager
formand@haverslevvand.dk
Tlf. 51 85 90 51
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net