Regulativ

Kommunen skal (i samarbejde med vandværket) udarbejde et regulativ med regler for retten til forsyning med vand og forbrugernes forpligtelser med hensyn til vandinstallationer. Regulativet indeholder altså myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværket og forbrugerne.

Regulativ for Haverslev Vandværk (fælles for vandværker i kommunen).