Bestyrelse

Thomas Vang

Bestyrelsesformand

Søndergade 17, Haverslev
9610 Nørager
E-mail: formand@haverslevvand.dk
Tlf.: 51 85 90 51

Morten Lundgaard Pedersen

Næstformand

Mølhøjvangen 14, Haverslev
9610 Nørager
E-mail: mortenlundgaardpedersen@gmail.com
Tlf: 22 37 70 04

Finn Høiby

Kasserer  og administrator

Østergade 15, Haverslev
9610 Nørager
Tlf.: 93 10 42 17
kl. 17 – 18

E-mail: admin@haverslevvand.dk
– Også til sikker mail

Bjarne Jensen

Vandværks-passer og bestyrelsesmedlem

Mølhøjvangen 10, Haverslev
9610 Nørager
Mobiltlf.: 40 33 30 58
E-mail: drift@haverslevvand.dk
.
.

Henrik Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Mølhøjvangen 9, Haverslev
9610 Nørager
Tlf.: 30 18 96 84

Simon Møller

Bestyrelsesmedlem

Mølhøjvangen 26, Haverslev
9610 Nørager
Tlf.: 23 72 51 34
 

 

Funktion Opgaver
Formand Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.
Næstformand Fungere som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.
Kasserer Står for administration og forbrugerregnskab. Bogføringsopgaver, udfærdigelse af regnskabsoversigter samt betaling af regninger foretages af regnskabsføreren.
Bestyrelsesmedlem Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.
Administrator Administratoren arbejder med administration af opkrævninger samt forbruger- og måleroplysninger.
Vandværks-passer Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.