Vandbehandling

Fra boringerne pumpes vandet til vandværkets trykfilteranlæg, hvor vandet filtreres for jern og mangan.

Da grundvandet kun indeholder små mængder af ilt, iltes vandet ved hjælp af en kompressor.

Netop ilten giver vandet holdbarhed og en frisk smag.

Efter filtrering og iltning ledes vandet til rentvandbeholderen, som ligger ved siden af vandværket.
Vandet pumpes herfra videre ud til forbrugerne.

Vandværket har automatisk styring af anlægget, dataopsamling og alarmfunktioner.