Information

Vandværket har 2 indvindingsboringer i ca. 55 meters dybde.
Her findes et meget ydedygtigt vandførende lag bestående af “grønne” stenlag under godt beskyttet sort glimmerler. Lagene, vi indvinder fra, er millioner af år gamle fra tertiærtiden.

Interesserede kan under punktet “Vandkvalitet” følge med i udviklingen i kvaliteten.

Vandværket gennemfører egenkontrol, så vi løbende kan følge tilstanden på de vigtigste dele på vandværket.

For mere information om generalforsamling, kontrol af målere og Hvad kan jeg selv gøre – se under meddelelser og nyheder.