Velkommen

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandforsyningen.

Se andet under “nyheder” og “meddelelser”.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes
Torsdag, den 4. maj 2017 kl. 19.00.
Vandværket Kærvej 9.

Det drejer sig om vedtægtsændring:
Bestyrelsen består nu af 7 medlemmer. Det foreslås ændret til 5 medlemmer.


Haverslev vandværk arbejder i øjeblikket på et nyt varslingssystem. Systemet skal bruges til at varsle Jer forbrugere i forskellige situationer, evt. afbrydelse af vandforsyningen.

I den forbindelse vil vi gerne høre hvordan I ønsker at blive varslet.

Tryk på kontakt i højre hjørne og send os en besked om dit ønske.

Rentvandsbeholder

Vandværksbygningen med rentvandsbeholderen i forgrunden.

 

Her er boring nr. 2 uden "låg". Vandet kommer op uden at blive pumpet. Det er en artesisk boring. Foto taget under boringens udførelse.

Her er boring nr. 2 uden “låg”.
Vandet kommer op uden at blive pumpet.
Det er en artesisk boring.
Foto taget under boringens udførelse.