Velkommen

Vandværket

Vandværket

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandforsyningen.

Se andet under “nyheder” og “meddelelser”.

Haverslev vandværk har afsluttet arbejdet med at udskifte alle vandmålere.
Den første radio-aflæsning af alle målere ved forbikørsel fandt sted den 16.12.2019.
Har du spørgsmål i forbindelse med udskiftning eller aflæsning, så kontakt vandværket.